gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning kerstconcert Dana Winner te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning kerstconcert Dana Winner te Steenbergen

Op 24 september 2019 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een kerstconcert in de Gummaruskerk te Steenbergen op 20 december 2019.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 2 oktober 2019

Einde bezwaartermijn 13 november 2019