Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Krommeweg 1 te Steenbergen

Op 8 oktober 2018 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van het muziekevenement Steenbergen Amb!ance! in ’t Cromwiel aan de Krommeweg 1 te Steenbergen. De evenementenvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18003218.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 10 oktober 2018 

Einde bezwaartermijn 20 november 2018