gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning natuurijsbaan Kruislandsedijk te Kruisland

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning natuurijsbaan Kruislandsedijk te Kruisland

Op 18 november 2019 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het exploiteren van een natuurijsbaan aan de Kruislandsedijk te Kruisland in de periode van 1 december 2019 tot en met 31 maart 2020.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 20 november 2019

Einde bezwaartermijn:  1 januari 2020