Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning schuurfeesten KPJ Kruisland

Op 7 mei 2018 heb ik  een evenementenvergunning verleend  voor het houden van de jaarlijkse schuurfeesten aan de Langeweg 65 te Kruisland op 25 en 26 mei 2018.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 11 mei 2018

Einde bezwaartermijn 21 juni 2018