Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Sinterklaasintocht Dinteloord

Op 5 november 2018 hebben wij een evenementenvergunning verleend voor de Sinterklaasintocht Dinteloord op 24 november 2018 in de haven en het dorpshuis te Dinteloord. De evenementenvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18004197.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 5 november 2018 

Einde bezwaartermijn 18 december 2018

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie, recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling