Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Wagetjes kijken te Dinteloord

Op 19 december 2016 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het 'wagetjes kijken' op vrijdag 10 februari 2017 in de loods van BC de Leuttrappers aan Kade 2 te Dinteloord

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 29 december 2016

Einde bezwaartermijn: 8 februari 2017