gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning Wolfrock op 30 juni 2018

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Wolfrock op 30 juni 2018

Op 21 juni 2018 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van het jaarlijkse rockfestival Wolfrock op zaterdag 30 juni 2018 op de Markt te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 27 juni 2018

Einde bezwaartermijn:  7 augustus 2018