gemeente Steenbergen | Verleende exploitatievergunning Blauwstraat 70 te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende exploitatievergunning Blauwstraat 70 te Steenbergen

Op 3 juli 2018 heb ik een exploitatievergunning verleend voor de inrichting aan de Blauwstraat 70 te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 4 september 2020

Einde bezwaartermijn: 14 oktober 2020