gemeente Steenbergen | Verleende exploitatievergunning en Dranken horecawetvergunning Molenweg 52 te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende exploitatievergunning en Dranken horecawetvergunning Molenweg 52 te Steenbergen

Op 8 augustus 2019 heb ik een exploitatievergunning en een Drank- en horecawetvergunning verleend voor de inrichting aan de Molenweg 52 te Steenbergen. Het betreft een ondernemerscentrum.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 12 augustus 2019

Einde bezwaartermijn: 20 september 2019