Officiele publicatie

Verleende exploitatievergunning horeca in kunstijsbaan te Steenbergen

Op 7 november 2019 heb ik een exploitatievergunning verleend voor een horecagelegenheid in de jaarlijks terugkerende tijdelijke kunstijsbaan aan de Westdam te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 11 november 2019

einde bezwaar: 20 december 2019