gemeente Steenbergen | Verleende kleding inzamelingvergunning gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende kleding inzamelingvergunning gemeente Steenbergen

Op 2 februari 2016 hebben wij een vergunning verleent voor de inzameling van kleding, t.b.v. Jantje Beton, in alle kernen van de gemeente Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 5 februari 2016

Einde bezwaartermijn 15 maart 2016