gemeente Steenbergen | Verleende marktstandplaatsvergunning op de weekmarkt te Dinteloord

Officiele publicatie

Verleende marktstandplaatsvergunning op de weekmarkt te Dinteloord

Op 12 januari 2021 hebben wij een marktstandplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Dinteloord met de verkoop van bloemen en planten.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 14 januari 2021

Einde bezwaartermijn: 23 februari 2021