Officiele publicatie

Verleende objectvergunning plaatsen spandoek 16 tot en met 21 november 2020

Op 20 april 2020 heb ik een objectvergunning verleend voor het plaatsen van een spandoek van 16 tot en met 21 november 2020 op de kop van het Raadhuisplein (Zuideinde-zijde) te Dinteloord,

in het kader van Ms Fonds.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze objectvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 23 april 2020

Einde bezwaartermijn:2 juni 2020