gemeente Steenbergen | Verleende ontheffing ten gehore brengen muziek Vlietdijk 2-4 Dinteloord

Officiele publicatie

Verleende ontheffing ten gehore brengen muziek Vlietdijk 2-4 Dinteloord

Op 21 juli 2015 hebben wij een ontheffing verleend voor het ten gehore brengen van muziek in augustus en september 2015 aan de Vlietdijk 2-4, 4671 SV te Dinteloord.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website www.overheid.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 23 juli 2015

Einde bezwaartermijn 2 september 2015