gemeente Steenbergen | Verleende revisievergunning - Gibsonstraat 11 te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende revisievergunning - Gibsonstraat 11 te Steenbergen

Op 5 december 2019 heb ik besloten om, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een vergunning te verlenen voor de inrichting Theunisse b.v. aan de Gibsonstraat 11 te Steenbergen. Het betreft een revisievergunning voor een handelsonderneming in verpakte kunstmeststoffen, verpakte gewasbeschermingsmiddelen en land- en tuinbouwzaden.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 5 juli 2019

Einde bezwaartermijn: 17 januari 2020