gemeente Steenbergen | Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats met een snackkraam op het parkeerterrein De Vaert in Steenbergen (Welberg) en de Schutbocht in De Heen voor het jaar 2022

Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats met een snackkraam op het parkeerterrein De Vaert in Steenbergen (Welberg) en de Schutbocht in De Heen voor het jaar 2022

Op 5 oktober 2021 hebben wij een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een snackkraam voor het jaar 2022 op het parkeerterrein De Vaert in Steenbergen (Welberg) en Schutbocht in De Heen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 7 oktober 2021

Einde bezwaartermijn: 18 november 2021