gemeente Steenbergen | Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats met een viskraam op het Raadhuisplein in Dinteloord en de Markt in Kruisland voor de jaren 2022 tot en met 2024

Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats met een viskraam op het Raadhuisplein in Dinteloord en de Markt in Kruisland voor de jaren 2022 tot en met 2024

Op 5 oktober 2021 hebben wij een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een viskraam voor de jaren 2022 tot en met 2024 op het Raadhuisplein en Markt in Kruisland.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 7 oktober 2021

Einde bezwaartermijn: 18 november 2021