gemeente Steenbergen | Verleende standplaatsvergunning Dortmundstraat 18 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning Dortmundstraat 18 te Nieuw-Vossemeer

Op 25 januari 2016 hebben wij een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats op vrijdagmorgen gedurende het jaar 2016 aan de Dortmundstraat 18 te Nieuw-Vossemeer.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 25 januari 2016

Einde bezwaartermijn 7 maart 2016