gemeente Steenbergen | Verleende standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen voor de jaren 2021, 2022 en 2023

Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen voor de jaren 2021, 2022 en 2023

Op 20 oktober 2020 hebben wij een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats met vis op het Floraplein in Steenbergen voor de jaren 2021, 2022 en 2023.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 22 oktober 2020

Einde bezwaartermijn: 2 december 2020