gemeente Steenbergen | Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats in de Schoolstraat in Nieuw-Vossemeer voor het jaar 2021

Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats in de Schoolstraat in Nieuw-Vossemeer voor het jaar 2021

Op 8 december 2020 hebben wij een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor het jaar 2021 in de Schoolstraat in Nieuw-Vossemeer voor het verkopen van kaas en bijbehorende artikelen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 14 januari 2021

Einde bezwaartermijn: 27 januari 2021