gemeente Steenbergen | Verleende standplaatsvergunningen op het Raadhuisplein in Dinteloord en de Westdam in Steenbergen voor de jaren 2022 tot en met 2024

Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunningen op het Raadhuisplein in Dinteloord en de Westdam in Steenbergen voor de jaren 2022 tot en met 2024

Op 18 oktober 2021 hebben wij een standplaatsvergunning verleend aan:

een viskraam op het Raadhuisplein in Dinteloord

zorgverzekering CZ op de Westdam in Steenbergen

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 21 oktober 2021

Einde bezwaartermijn: 1 december 2021