gemeente Steenbergen | Verleende standplaatsvergunningen voor het jaar 2020 op het Floraplein in Steenbergen en het Raadhuisplein in Dinteloord

Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunningen voor het jaar 2020 op het Floraplein in Steenbergen en het Raadhuisplein in Dinteloord

Op 7 januari 2020 hebben wij standplaatsvergunningen verleend voor het innemen van een standplaats op het Floraplein in Steenbergen en het Raadhuisplein in Dinteloord voor het jaar 2020.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 9 januari 2020

Einde bezwaartermijn: 19 februari 2020