Officiele publicatie

Verleende stookontheffing en akkoordverklaring melding kerstbomenverbranding te Nieuw-Vossemeer

Op 19 december 2019 hebben wij een stookontheffing verleend en een melding klein evenement akkoord verklaard voor de kerstboomverbranding op zaterdag 4 januari 2020 aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 24 december 2019

Einde bezwaartermijn:  4 februari 2020