Officiele publicatie

Verleende tapontheffing IJsfestijn te Steenbergen

Op 26 november 2015 heb ik tapontheffingen (3 stuks) verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het IJsfestijn van 5 december 2015 t/m 3 januari 2016 op de Markt te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl 

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 30 November 2015

Einde bezwaartermijn 7 januari 2016