Officiele publicatie

Verleende tapontheffing Q-Music The Party

Op 18 september 2018 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Q-Music The Party’ in de avond/nacht van 17 november 2018 op 18 november 2018 in ’t Cromwiel te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 20 september 2018

Einde bezwaartermijn: 31 oktober 2018