gemeente Steenbergen | Verleende tapontheffing tijdens het vieren van carnaval in een tent naast brasserie/hotel de Kaai op 21 tot en met 25 februari 2020

Officiele publicatie

Verleende tapontheffing tijdens het vieren van carnaval in een tent naast brasserie/hotel de Kaai op 21 tot en met 25 februari 2020

Op 11 februari 2020 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het vieren van carnaval in een tent naast brasserie/hotel de Kaai op 21 tot en met 25 februari 2020.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 13 februari 2020

Einde bezwaartermijn: 25 maart 2020