Officiele publicatie

Verleende tapontheffing tijdens KPJ Schuurfeest op zaterdag 16 maart 2019

Op 11 maart 2019 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het jaarlijkse schuurfeest van KPJ Steenbergen op zaterdag 16 maart 2019 aan de Dinteloordseweg 16 te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 13 maart 2019

Einde bezwaartermijn: 23 april 2019