Officiele publicatie

Verleende tapontheffing tijdens survivalrun op 21 en 29 april 2018

Op 17 april 2018 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de survivalrun op 21 (leden) en 29 april 2018.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 19 april 2018

Einde bezwaartermijn 30 mei 2018