gemeente Steenbergen | Verleende tapontheffing tijdens viering 75 jaar bevrijding Welberg

Officiele publicatie

Verleende tapontheffing tijdens viering 75 jaar bevrijding Welberg

Op 25 oktober 2019 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘75 jaar bevrijding te Welberg’ in een tent nabij de horeca-inrichting aan de Kapelaan Kockstraat 55 te Steenbergen op zaterdag 2 november 2019.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 29 oktober 2019

Einde bezwaartermijn: 10 december 2019