gemeente Steenbergen | Verleende tapontheffing Vospop, Veerweg te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Verleende tapontheffing Vospop, Veerweg te Nieuw-Vossemeer

Op 11 augustus 2015 hebben wij een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Vospop op 5 september 2015 aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie 13 augustus 2015

Einde bezwaartermijn 22 september 2015