Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning aan de IJzeren Put in Steenbergen

Op 3 maart 2020 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend aan Bevolkingsonderzoek Zuid voor het innemen van een standplaats op het parkeerterrein "De IJzeren Put" (Rozemarijnstraat) in Steenbergen vanaf 16 juli 2020 tot half okotber 2020 .

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 5 maart 2020

Einde bezwaartermijn: 15 april 2020