gemeente Steenbergen | Verleende tijdelijke standplaatsvergunning  in Steenbergen, De Heen, Kruisland en Dinteloord

Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning  in Steenbergen, De Heen, Kruisland en Dinteloord

Op 10 augustus 2016 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een tijdelijke standplaats op :

 • -.
  3 oktober 2016, in Nieuw-Vossemeer, Veerweg 3a, van 12.00 uur tot 22.00 uur
 • -.
  4 oktober 2016 in De Heen, Dorpsweg 57, van 12.00 uur tot 13.30 uur
 • -.
  11 oktober 2016, in Kruisland, Vierlinghstraat 1, van 11.00 uur tot 22.00 uur
 • -.
  17 oktober 2016, in Dinteloord , Westerstraat 49, van 13.00 uur tot 22.00 uur

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 12 augustus 2016

Einde bezwaartermijn 23 september 2016