Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning december 2019

Op 22 januari 2019 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een tijdelijke standplaats op het Raadhuisplein in Dinteloord voor het verkopen van oliebollen in de maand december.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 24 januari 2019

Einde bezwaartermijn: 5 maart 2019

Namens deze: