gemeente Steenbergen | Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op de Markt in Steenbergen en het Raadhuisplein in Dinteloord

Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op de Markt in Steenbergen en het Raadhuisplein in Dinteloord

Op 14 juni 2016 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een tijdelijke standplaats op de Markt in Steenbergen op 20 en 21 juli 2016 en op 22 en 23 juli 2016 op het Raadhuisplein in Dinteloord.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 15 juni 2016

Einde bezwaartermijn 27 juli 2016