gemeente Steenbergen | Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen op 20 juni 2020

Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen op 20 juni 2020

Op 15 juni 2020 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats op het Floraplein in Steenbergen op 20 juni 2020 voor het geven van informatie over het aanleggen van glasvezel in Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 18 juni 2020

Einde bezwaartermijn: 28 juli 2020