gemeente Steenbergen | Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Raadhuisplein in Dinteloord verkoop oliebollen december 2022

Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Raadhuisplein in Dinteloord verkoop oliebollen december 2022

Op 1 november 2021 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend aan een oliebollenkraam op het Raadhuisplein in Dinteloord van 1 december 2022 tot 31 december 2022

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 3 november 2021

Einde bezwaartermijn: 15 december 2021