gemeente Steenbergen | Verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats op het Raadhuisplein in Dinteloord van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020

Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats op het Raadhuisplein in Dinteloord van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020

Op 15 oktober 2019 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020 voor het verkopen van oliebollen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 17 oktober 2019

Einde bezwaartermijn: 26 november 2019