gemeente Steenbergen | Verleende vergunning (uitbreiding) voor het overbrengen en gebruiken van explosieven voor industriële reiniging

Officiele publicatie

Verleende vergunning (uitbreiding) voor het overbrengen en gebruiken van explosieven voor industriële reiniging

Op 3 december 2019 heb ik een vergunning verleend voor het overbrengen en gebruiken van explosieven voor de industriële reiniging van installaties, alsmede het vrijmaken van de carbonisatie van silo's/tanks bij de inrichting aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord. Deze vergunning is geldig tot en met 5 juni 2024.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 9 december 2019

Einde bezwaartermijn: 17 januari 2019