Officiele publicatie

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van gemeente Steenbergen (gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer) maken bekend dat bij hen de volgende melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:

Voor de locatie Mariadijk 5 te Dinteloord door de firma Sando uit Rijsbergen

de puinbreker zal in werking zijn in de periode week 27 vabn 2019 tot en met week 39 van 2019, naar verwachting hoogstens 5 dagen.

Datum bekendmaking: 24 juni 2019