Officiele publicatie

Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 26-03-2015

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden;

Overwegende:

 • dat bij de totstandkoming van RAVMWB in het Bijzonder Georganiseerd Overleg is afgesproken dat de CAR / UWO bepalingen zoals in het LOGA overeengekomen door de VMWB gevolgd worden;
 • dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zich heefrt aangesloten bij het College van Arbeidsvoorwaarden;

B E S L U I T :

 • I.
  het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te wijzigen overeenkomstig de volgende LOGA-brieven:

 • 1.
  ECWGO/U201401851 Diversen: (bijlage 1 A, C, E)
  • -
   Na-wettelijke werkeloosheidsuitkering
  • -
   Stage- en ervaringsplaatsen
  • -
   Vakantie-opbouw
  • -
   (Boven)wettelijk verlof
  • -
   Duur (tijdelijke) aanstelling
 • 2.
  ECWGO/U201401852 Loonafspraken (bijlage 1 B, D, F)
 • 3.
  ECWGO/U201402159 Verplaatsingskosten (bijlage 2)
 • 4.
  ECWGO/U201500231 Uitwerking arbeidsvoorwaardenakkoord (bijlage 3)
 • II.
  de wijzigingen treden als volgt in werking:

 • 1.
  Bijlage 1 A met terugwerkende kracht tot 15-07-2014
 • 2.
  Bijlage 1 B met terugwerkende kracht tot 01-10-2014
 • 3.
  Bijlage 1 C met terugwerkende kracht tot 01-01-2015
 • 4.
  Bijlage 1 D 01-04-2015
 • 5.
  Bijlage 1 E 01-07-2015
 • 6.
  Bijlage 1 F met terugwerkende kracht tot 01-10-2014
 • 7.
  Bijlage 2 met terugwerkende kracht tot 01-01-2015
 • 8.
  Bijlage 3 onderdelen A en B 01-07-2015
 • 9.
  Bijlage 3 onderdelen C en D met terugwerkende kracht tot 01-03-2015

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, gehouden op 26 maart 2015

De secretaris,

N. van Mourik

De voorzitter,

P. Noordanus