Officiele publicatie

Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In zijn vergadering van 11 oktober 2018 heeft het Dagelijks bestuur besloten:

 • 1.
  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 24 juli 2018 (TAZ/U201800473) per 1 oktober 2018 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 1 bij dit voorstel.
 • 2.
  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 26 juli 2018 (TAZ/U201800624) per 1 januari 2018 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 2 bij dit voorstel
 • 3.
  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 29 mei 2018 (TAZ/U201800181) per 1 juli 2018 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan te passen overeenkomstig bijlage 3 bij dit voorstel.
 • 4.
  Om Artikel 6:2:1, lid 1 en artikel 6:2:1:1, lid 7 van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als volgt te wijzigen: ‘De ambtenaar, die is ingeschaald gelijk aan of hoger dan het maximum van schaal 9 van Bijlage II of IIa van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West heeft recht op 7,2 uur extra verlofuren per kalenderjaar’ .
 • 5.
  Om de regeling loopbaanadvies, opgenomen onder artikel 17:5:0:1 van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 2 als volgt te wijzigen: ‘De ambtenaar heeft na iedere periode van drie jaar recht op een loopbaanadvies’
 • 6.
  Om aan de bijlage behorende bij de werktijdenregeling, opgenomen onder artikel 4:0:0:1 van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, naast ‘centralisten GMK‘, tevens de ‘Calamiteitencoördinator’ toe te voegen.

Met behulp van het softwarepakket RAP (Rechtspositie Ambtelijk Personeel) kunnen medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant alle actuele informatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden raadplegen. RAP kent een handige google-zoekmachine, die kan helpen om snel bij de gewenste informatie uit te komen.

Namens het Dagelijks Bestuur,

de voorzitter, Th.L.N. Weterings

de secretaris, M.T.C. van Lieshout