Officiele publicatie

Wijziging Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In zijn vergadering van 17 januari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur besloten:

  • 1.
    Om artikel 3:0:0:2 ‘Regeling vergoedingen algemeen’ van het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant met ingang van 1 september 2018 aan te vullen met een nieuw artikel 4, dit onder vernummering van het huidige artikel 4. naar artikel 5, overeenkomstig bijlage 1 bij dit voorstel.
  • 2.
    Om binnen Hoofdstuk 19, met ingang van 1 september 2018 artikel 19:0:0:2 op te nemen overeenkomstig bijlage 1 bij dit voorstel.

Met behulp van het softwarepakket RAP (Rechtspositie Ambtelijk Personeel) kunnen medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant alle actuele informatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden raadplegen. RAP kent een handige google-zoekmachine, die kan helpen om snel bij de gewenste informatie uit te komen.

Namens het Dagelijks Bestuur,

de voorzitter, Th.L.N. Weterings
de secretaris, M.T.C. van Lieshout