gemeente Steenbergen | Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aanvulling 26-03-2015

Officiele publicatie

Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aanvulling 26-03-2015

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het delegatiebesluit van het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden;

Overwegende:

  • dat bij de totstandkoming van RAVMWB in het Bijzonder Georganiseerd Overleg is afgesproken dat de CAR / UWO bepalingen zoals in het LOGA overeengekomen door de VMWB gevolgd worden;
  • dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zich heefrt aangesloten bij het College van Arbeidsvoorwaarden;
  • dat bij de publicatie in het Blad gemeenschappelijke regeling 2015, 59, verzuimd is bijlage 1A bij te voegen;
  • dat is het noodzakelijk is het betreffende besluit en bijlage alsnog te publiceren;

B E S L U I T :

  • I
    het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant te wijzigen overeenkomstig LOGA-brief ECWGO/U20141851, bijlage 1A;
  • II
    de wijziging treedt in werking met terugwerkende kracht tot 15-07-2014;

De secretaris,

N. van Mourik

De voorzitter,

P. Noordanus