gemeente Steenbergen | Wijziging Verordening Ruimte 2014 i.v.m. plan Blauwe Sluis te Steenbergen

Officiele publicatie

Wijziging Verordening Ruimte 2014 i.v.m. plan Blauwe Sluis te Steenbergen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft op 21 juli 2016 besloten om, op verzoek van gemeente Steenbergen. de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur, op basis van de Verordening Ruimte 2014, te wijzigen. Dit heeft betrekking op de Kruislandsedijk 28 en 30a te Steenbergen.

De ter zake doende stukken zijn te raadplegen via:

- http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl. Hierin staan alle provinciale ruimtelijke plannen;

- http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de provincie Brabant, via telefoonnummer: 073 681 28 12 of info@brabant.nl. Vermeld u daarbij het kenmerk: C2187047/4003859.