gemeente Steenbergen | Wijzigingen Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Officiele publicatie

Wijzigingen Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat zij na vaststelling van de circulaire van het LOGA van 5 juni 2015 (ECWGO/U201500965) en 7 juli 2015 (ECWGO/U201501194) op 23 juni 2016 heeft ingestemd met de volgende wijzigingen van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

Vaststellen van de door het LOGA aangekondigde nieuwe tekst van artikelen in de CAR-UWO zoals neergelegd in bijlage van de circulaire van 2 december 2015 (ECWGO/U201501937) per 1 juli 2016 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De teksten van de wijzigingen treft u aan als externe bijlagen bij deze bekendmaking en worden verwerkt in de integrale tekst van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant.

Tilburg

, 23 juni 2016 Namens het Dagelijks Bestuur: Algemeen Directeur, N. van Mourik