Officiele publicatie

Wijzigingsplan Dinteloordseweg 2 te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het wijzigingsplan voor het vergroten van een bouwblok voor het perceel aan de Dinteloordseweg 2 in Steenbergen door een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen op 29 juli 2009 hebben goedgekeurd.

Het betreffende wijzigingsplan ligt vanaf 17 augustus 2009 voor iedereen ter inzage:

  • a.
    bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
  • b.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
  • c.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en op zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Vanaf 17 augustus 2009 kan door degenen die zienswijzen hebben ingediend gedurende zes weken beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.