gemeente Steenbergen | Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening, Franseweg 88, Steenbergen-Zuid

Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. 3.6 Wet ruimtelijke ordening, Franseweg 88, Steenbergen-Zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college van b en w voornemens is om op grond van artikel 25 van het bestemmingsplan Steenbergen-Zuid planologische medewerking te verlenen voor vervangende nieuwbouw van een woning aan de Franseweg 88 te Steenbergen.

Het betreffende wijzigingsplan ligt van 16 augustus 2010 tot 27 september 2010 voor iedereen ter inzage:

 • a.
  op de afdeling Publiekszaken (Buiten de Veste 1), op maandag t/m donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
 • b.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
 • d.
  op www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen voornoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H.H.C. Mailoa van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.