Officiele publicatie

Wijzigingsplan ex. art 11 WRO Eerste Boutweg te Kruisland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het wijzigingsplan voor het wijzigen van de bestemming ‘agrarische doeleinden’ naar woondoeleinden’ van het perceel kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AA, nrs. 379 ged. en AA 1014 ged. aan de Eerste Boutweg ong. te Kruisland bij besluit van 3 november 2009 hebben goedgekeurd.

Het betreffende wijzigingsplan ligt vanaf 16 november 2009 voor iedereen ter inzage:

  • a.
    bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
  • b.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
  • c.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Vanaf 16 november 2009 kan gedurende 6 weken door degenen die zienswijzen hebben ingediend beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.