gemeente Steenbergen | Veiligheid

Artikel Handhaving

Het college heeft op 14 december 2021 het vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid 2022-2025 vastgesteld. Hierbij hoort het Uitvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2022.

Ook is er een jaarverslag VTH 2022 opgesteld. In dit jaarverslag is aangegeven welke werkzaamheden er in 2022 zijn uitgevoerd.