gemeente Steenbergen | Esther Prent (Gewoon Lokaal!)

Artikel Esther Prent (Gewoon Lokaal!)

Foto wethouder Esther Prent
Esther Prent

Hier leest u over Esther Prent:

Esther Prent is een geboren en getogen Prinsenlandse. Zoals inwoners van Dinteloord zich ook wel noemen. Ze woont al 15 jaar met veel plezier samen met Roel en hun twee kinderen in Dinteloord.

De afgelopen 4 jaar heeft Esther Prent zich ingezet als wethouder van deze gemeente

Tussen 2005 en 2018 werkte Esther bij Breda University of Applied Sciences in verschillende functies. Daarin stond dienstverlening aan het hoger onderwijs steeds centraal. De laatste jaren werkte zij als projectmanager voor de ontwikkeling van de campus. Met een focus op diensten en mogelijkheden voor studenten. Esther Prent is 1e locoburgemeester.

Esther Prent: "Ik wil inwoners, verenigingen, ondernemers, gemeente en buurgemeenten graag verbinden. Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar persoonlijk leren kennen. En dat ze samen kansen zien. Als gemeente kunnen wij thema's laten samenkomen. Maar ook initiatieven vanuit de gemeenschap ondersteunen.

Met deze onderwerpen heeft Esther Prent te maken. Ook wel portefeuille genoemd:

Jeugd - Onderwijs - Sociale Veiligheid - Gezond Leven - MVG (Maatschappelijk vastgoed) & beleid - - Dienstverlening - Bedrijfsvoering - ICT - Fort Henricus - Relevante Regiozaken.

U vindt een uitgebreide omschrijving op de pagina Portefeuilleverdeling 2023.

Deze werkzaamheden doet Esther Prent er als wethouder onbetaald naast. Ook wel nevenfuncties genoemd:

  • lid van het Bestuurlijk Overleg Regionaal Educatieve Agenda (REA).
  • lid van het gemeenschappelijk orgaan gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV Regio West-Brabant.
  • lid van het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief.
  • toezichthoudend bestuurslid van de regionale scholengemeenschap 't Rijks.
  • lid van het algemeen bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.
  • lid van het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant.
  • lid van de Bestuurstafel sociaal domein/ jeugd op niveau van de 9.
  • lid van de Raad van Bestuur van het zorg- en veiligheidshuis De Markiezaten.
  • Lid van de stuurgroep Riskfactory